Spoločnosť
 
  • Naša spoločnosť on-line sleduje a analyzuje stav a kvalitu pohľadávok a určuje optimálny spôsob ich inkasa, tak aby klientom nevznikali nové pohľadávky po lehote splatnosti. Zároveň je takto optimalizovaný celkový cash flow klienta s cieľom dosiahnuť najkratšiu možnú dobu splatnosti pohľadávok.
  • Vypracovali sme podrobnú ekonomickú a právnu analýzu zákonov a ich využitia v našej činnosti, so zameraním na možnosť realizovania práva záložného veriteľa predať záloh na dražbe a uspokojiť sa z výťažku jeho predajom.
  • Dojednávania splátkových kalendárov a sledovania ich plnenia, právne inkaso,
  • Posúdenie rizika splácania, kolapsu, vyhlásenia konkurzu alebo reštruktualizácie vybraného klienta