Kontakt
Ivan Kurilko - Finančný riaditeľ
Telefón: +421 948 944 253 Email: ikurilko@otpfakt.hu

Petra Fülöpová - Prokurista
Telefón: +421 918 618 141 Email: pfulopova@otpfakt.hu

Ing. Branislav Mrva - Prokurista
Telefón: +421 948 605 074 Email: bmrva@otpfakt.hu

Mgr. Marián Strelecký MBA - Vedúci dražobnej spoločnosti Auctioneer s.r.o.
Telefón: +421 948 481 515 Email: strelecky.m@auctioneer.sk