OTP Faktoring Slovensko s. r. o.

Je dcérskou spoločnosťou OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Pôsobí v oblasti finančných služieb od roku 2010 a primárne bude poskytovať komplexnú správu zverených pohľadávok pre OTP skupinu.

Spoločnosť disponuje vlastným informačným systémom Inkasso, ktorý je neustále vyvíjaný podľa potrieb našich klientov a tak, aby zároveň napomáhal efektívnemu spravovaniu pohľadávok.


OTP Faktoring Slovensko s. r. o. , Špitálska 61, Bratislava 811 08

Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 67540/B
IČO: 45 730 008